Provádíme odvoz fekálií ze septiků, žump a čističek odpadních vod. Naše firma provádí služby v oblasti nakládání s odpady pro jednotlivce i firmy.

NOVĚ PROVÁDÍME VEČERNÍ A NOČNÍ VÝVOZY

pro případ, kdy se Vám to přes den prostě nehodí 🙂

Působíme především v okolí přehrady Slapy, konkrétně Rabyně, Loutí, Blaženice, Jablonná, Vysoký Újezd, Štěchovice, Hradištko, Měřín, Živohošť a okolí.

K vývozu používáme vozidla:

  • TATRA 6×6 o objemu cisterny 11 m3

S nákladem postupujeme dle zákona o nakládání s odpady č.254/2001 sb.

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:

a) odvoz odpadních vod

  • vývoz septiků
  • vývoz jímek
  • vývoz domovních čističek

b) odvodňování výkopů

Podzemní voda je nepřítelem při výkopových pracích, výstavbě základových jam a stavbě konstrukcí nebo základů pod úrovní terénu. Snižování úrovně hladiny podzemní vody pod potřebnou kótu se provádí odvodňováním.

c) jiné práce fekálním vozem

V případě potřeby jsme našim zákazníkům připraveni pomoci při záplavách, zatopení sklepů, odčerpání bazénů, jezírek atd. nebo naopak dovézt užitkovou vodu například pro zatížení nově uložené jímky nebo ČOV.

Při haváriích jsme schopni zabezpečit odvoz odpadních vod také mimo pracovní dny.