JAK TO VŠE PROBÍHÁ?

Objednání vývozu je možné několika způsoby:

  • emailem na adrese info@hovnocuc-slapy.cz
  • SMS na čísle 608 27 25 23

Dále nabízíme možnost také trvalé či roční objednávky, kdy nemusíte nic hlídat, o nic se starat, my vše pohlídáme za Vás. Na základě Vaší objednávky si společně dohodneme datum a čas, kdy k Vám pravidelně přijedeme.

 

V RÁMCI SLUŽBY ČIŠTĚNÍ JÍMEK PROVÁDÍME

  • přistavení fekálního vozu
  • vývoz septiku, fekální jímky či žumpy
  • posouzení aktuálního stavu
  • odvoz fekálií

 

JAK SE TATO SLUŽBA PLATÍ

Vývoz jímek se platí v hotovosti.  Vývoz odpadních vod od právnických subjektů je možno hradit i na základě faktury, pokud s tím obě strany souhlasí. Jsme plátci DPH.

 

CO POTŘEBUJEME OD VÁS

Od Vás potřebujeme zajistit volný přístup – příjezd k jímce. Zajistit děti a domácí zvířata tak, aby nemohlo dojít k jejich úrazu.  Pro případ potřeby rozředit obsah jímky připravte hadici ke studni nebo jiný zdroj vody, je-li to u Vás možné. Po ukončení práce uhraďte celkovou cenu řidiči. Pokud máme spolu odsouhlasenou platbu fakturou, potvrďte řidiči zakázkový list a doplňte fakturační údaje.

 

ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP

Při práci dbáme na to, aby po odčerpání odpadních vod nebo kalů po naší činnosti nezbyly žádné stopy. V případě potřeby promícháváme odpadní kaly, dokud není septik maximálně vyčištěn. Na přání zákazníka je možné na zředění kalů i dovést užitkovou vodu.

 

Při haváriích jsme schopni zabezpečit odvoz odpadních vod také mimo pracovní dobu.

 

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD Z NEMOVITOSTÍ

Výňatek ze zákona o vodách č. 254/2001 Sb. :

  • vlastník stavebního pozemku nebo nemovitosti, ve které vznikají odpadní vody, je povinen zajišťovat zneškodňování odpadních vod tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, tzn. likvidocat odpadní vody v souladu s vodním zákonem.
  • povinností vlastníka stavby ( žumpa, septik, domovní ČOV, kanalizační přípojka atd.) je udržovat ji v dobrém stavebním stavu po celou dobu její existence.
  • vlastník jímky je povinen uchovávat doklady o vývozu odpadních vod na ČOV a předložit je v případě potřeby ke kontrole vodoprávnímu úřadu či České inspekci životního prostředí.